DIAGNOSTIKA

NABÍDKA VYŠETŘENÍ

Vyšetření lze absolvovat jednotlivě i podle doporučení našeho fyzioterapeuta nebo můžete využit unikátní soubor testů a přístrojů, díky kterým Vám poskytneme ucelený výstup a hodnocení Vašeho pohybového aparátu. 

Neváhejte se poradit přímo s garantem celého vyšetření: Mgr. Jan Habara +420 721 382 403 / info@moblni-fyzioterapie.cz

DOPORUČUJEME

Komplexní diagnostika pohybového aparátu fyzioterapeutem a speciálními přístroji.

 

PRŮBĚH MĚŘENÍ:

N

Klinické vyšetření fyzioterapeutem

N

Vyšetření chodidla a stability těla

N

Měření rozsahu kloubů a zkrácení svalů

N

Analýza a testování páteře

N

Pohybové testy a manuální vyšetření

N

Složení těla Inbody, tlak krve, síla stisku

Celkové vyhodnocení

Shrnutí klíčových parametrů vyšetření pro jednotlivé segmenty těla. Vyhodnocení svalů, kloubů, páteř, nohy a stability.

Segmenty těla

Obsahuje hodnocení jednotlivých segmentů těla na základě výsledků a propočtů všech provedených testů fyzioterapeutem i přístroji.

Analýza páteře

Výsledky analýzy páteře přístrojem BackScan, pohybových a manuálních testů. Skóre hodnotí tvar páteře, funkční interakci obratlů v pohybu nebo při zatížení v jednotlivých segmentech i oblastech.

Vyšetření svalů

Pomocí přesného přístrojového záznamu rozsahu pohybu, v partiích, kde hrozí sválové zkrácení, vyhodnocujeme míru svalového zkrácení a s tím spojené dysbalance pohybového aparátu.

Vyšetření kloubů

Pomocí přístrojového a klinického vyšetření vyhodnotíme funkční stav Vašeho kloubního aparátu.

Vyšetření nohy a stability těla

Pomocí vyšetření chodidla na senzorické plošině Vám zobrazíme klenutí Vaší nohy a interakci svalového a kloubního aparátu v tomto segmentu. Vyšetření je doplněno baterií testů na stabilitu, které plošina vyhodnotí a spolu s klinickými testy Vám zhodnotíme funkci posturálního svalstva tzv. „Core“ a podobně.

Olomouc | Krnov | Česká republika

info@mobilni-fyzioterapie.cz

+420 721 382 403