DIAGNOSTIKA

NABÍDKA VYŠETŘENÍ

Komplexní diagnostika pohybového aparátu fyzioterapeutem a speciálními přístroji.

 

PRŮBĚH MĚŘENÍ:

N

Dotazníkové šetření

N

Složení těla

N

Měření pohyblivosti

N

Analýza páteře

N

Vyšetření chodidla

N

Klinické vyšetření

Vyšetření flexibility svalových skupin

Neinvazivní vyšetření rozsahu pohybu v segmentech se svaly s tendencí ke zkrácení. Vyhodnocení míry pohyblivosti s normou a s ohledem na věk. 

Vyšetření chodidla

Neinvazivní vyšetření chodidla při stoji a chůzi. Vyhodnocení míry zatížení jednotlivých segmentů nohy a míra odvíjení chodidla při chůzi.

Analýza páteře a pohyblivosti

Funkční analýza páteře a zad.  Výsledky umožňují závěry o tvaru páteře, funkční interakci obratlů v pohybu nebo při zatížení v jednotlivých segmentech i oblastech. 

Tensiomyografické vyšetření

Neinvazivní diagnostika funkčního svalového napětí a rychlosti reakce svalu přístrojem TMG. Přístroj analyzuje jednotlivé svaly, svalové skupiny a porovnává je mezi sebou a referenčními hodnotami. 

Tělesné složení

Nemoderjnější řada přístroje In Body 770, která analyzuje tělesné složení metodou bioelektrické impedance. 

Klinické vyšetření fyzioterapeutem

Vyšetření pohybového aparátu  fyzioterapeutem s cílem komplexního zhodnocení a odhalení rizikových parametrů.

Olomouc

info@mobilni-fyzioterapie.cz

+420 721 382 403