Po několika letech vývoje už přes rok používáme nový model diagnostiky. Byla vyvinuta pro celkový screening pohybového aparátu, v kombinaci s tradičním klinickým vyšetřením fyzioterapeuta a speciálním přístrojovým vyšetřením. Vznikla unikátní metodika vyšetření, která je srovnatelná mezi jednotlivci a to na číselné škále pomocí přehledné vizualizace. Můžeme ji využít pro nastavení tzv. startovacího bodu různých pohybových nebo terapeutických programů. Lze pomocí této diagnostiky na začátku odhalit i jemnou dysbalanci a určit klíčové místo k terapii. Zjednodušeně může sloužit i jako preventivní nástroj pro určení slabších segmentů, ještě než začnou bolet.

Vyšetřujeme chodidlo a parametry stability těla. Zaznamenáváme rozsah pohybu hlavních kloubů a míru flexibility významných svalových skupin. Analýzu páteře provádíme jak klinicky, tak přístrojem, který hodnotí rozvíjení a držení páteře v zátěži. Celkový pohled dokreslují pohybové testy a manuální vyšetření fyzioterapeuta. Vše je doplněno některými ukazateli pro sílu, tlak krve, složení těla z hlediska svaloviny, tuku a vody.

Celkové vyšetření trvá zhruba hodinu. Speciální algoritmus následně propočítá jednotlivé výsledky měření, které se všechny zohlední, díky datovému skladu, kam data z vyšetření putují.
Díky tomu je možné výsledně ukázat přehledný, report. Který je standardizovaný a srovnatelný mezi jednotlivci i různých časových milnících s vysokou mírou přesnosti.