Naše originální, historicky první služba a začátek Mobilní fyzioterapie s.r.o.

První klienty domácí rehabilitace měl Mgr. Jan Habara již v roce 2012, kde se inspiroval a měl pracovní zkušenost s poskytování sociálních služeb v domácím prostředí.

Nejčastějšími klienty jsou starší občané nebo lidé s handicapem, všichni kteří mají obecně problém docházet na ambulantní rehabilitaci.

Jsme registrované zdravotnické zařízení v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. V okrese Olomouc a Prostějov poskytujeme rehabilitaci proplácenou pojišťovnou. Začátkem roku 2023 bychom spolupráci měli rozšířit i o okres Přerov.

Snažíme se poskytovat rehabilitaci svým vlastním nadstandartním způsobem a tím je přinejmenším časová dotace jedné návštěvy, která je u nás standardně hodinová. Všeobecně fungují naše služby za přímou platbu pacientem. Máme s tímto dobrou zkušenost, můžeme být nápomocni i tam, kde to skrze pojišťovnu není dostatečně vyhovující. S financováním klientům často pomáhá rodina, nadace a podobně.

Pro klienty, kteří si nemohou platbu dovolit, máme dobrou zprávu. Od roku 2022 spolupracujeme i s pojišťovnami, postupně usilujeme o smlouvy se všemi pojišťovnami. Nyní nás mohou oslovit pacienti pojišťovny 205, kteří mají poukaz od lékaře na rehabilitaci v domácím prostředí.