K terapii úspěšně používáme nové techniky fyzioterapie, které jsme mimo klinické využití i testovali a měřili jejich efekt.

Když se k nám objednáte můžete se mimo jiné těšit i na následující:

  1. Stabilizace krční páteře 

Slouží k ovlivnění posturálního nastavení krku a hlavy a nepřímo tím ovlivní stabilitu celého těla, mimo jiné skrze řízení rovnováhy. Technika je založená na neurofyziologickém podkladě řízení pohybu, na vývojové kineziologii a na anatomických předpokladech. Při provedení je klíčová kontrakce v opačném sledu než při běžném pohybu (změna punctum fixum a punctum mobile), následně izometrická kontrakce s výdrží, pozice v opoře o hlavu a aktivace svalů m. longus colli a m.longus capitis.

Princip: ovlivnění koordinace a zapojení svalových skupin – díky aktivaci hlubokých svalů krku mohou ty povrchové často přetížené svaly relaxovat. Tím se zlepší posturální aktivita a eliminuje se pocit tenze a zjednodušeně  bolesti v oblasti krku, hlavy a horní hrudní apertury. Posturální aktivita je v tomto klíčovém místě základem i pro aktivaci trupové stabilizace až k pánvi. Na konci provedení cviku při posazení je cítit napřimování krční páteře. Po aktivaci svalového aparátu dochází i k uvolnění blokád kosterního aparátu zejména v oblasti prvních dvou žeber a krčních obratlů.

  1. Stabilizace dolních končetin 

Slouží k aktivaci svalového řetězce dolních končetin, který podporuje posturální stabilitu ve stoji a při chůzi. Technika je založená na izometrické kontrakci zásadních svalových skupin pro stabilizaci dolní končetiny. Touto aktivací s využitím principu náboru motorických jednotek jednotlivých svalů se zapojí žádoucí svalové souhry.

Princip: ovlivnění koordinace a zapojení svalových skupin – díky aktivaci hlubokých svalů dolních končetin, které mají funkci napřímení těchto segmentů, se zlepší posturální aktivita, která bude dále měřena na silové plošině. Zároveň se posturálně doplňuje s prvním cvikem stabilizace krční páteře.

Těšíme se na Vás.

Pomůžeme Vám ke zlepšení.