Po vyšetření všechny data exportujeme, bezpečně uložíme. Vše pečlivě propočítá a vyhodnotí speciální algoritmus, který jsme nastavili a vědecky ověřili. Díky této technologii vytvoříme pro každého jednotlivce zprávu obsahující následující:

 

Mgr. Jan Habara získal finanční podporu na realizaci projektu Ověřování nástroje E-health vyšetření, záznamu a zobrazení hodnocení pohybového aparátu fyzioterapeutem v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschop­nost, který je finančně podporován Evropskou unií. Projekt je realizován ve spolupráci se společností Mobilní fyzioterapie.